• 🥚 Toată gama de ouă la -30%!
  Omletă, ouă prăjite, fierte, în salate sau ca ingredient în prăjituri? Fă-ți toate poftele și economisește! Avem super oferte la toată gama de ouă!
 • Promoție pentru clienții noi! 🧡 360 lei reducere totală la primele 4 comenzi. 

  -50 lei la prima comandă folosind BUNVENIT, la categoria "Fructe și legume", + 3x50 lei la următoarele 3 comenzi + contravaloarea beneficiilor aferente abonamentului Premium, gratuit pentru 1 lună.

Livrare gratuită, cu garanția livrării astăzi până în ora 17:00, produse exclusive doar pentru membri și multe alte beneficii.Livrare în aceeași zi
Comandă de 2 ori pe lună fără o valoare minimă a comenzii
Reduceri de până la 20% la produsele selectate
Ai mereu livrare gratuită și multe alte beneficii

Termeni și condiții până la 05 Martie 2023

Termeni si condiții www.sezamo.ro aplicabile până la data de 05.03.2023

COVRIG CROCANT S.R.L., societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social pe Strada Linia de Centură nr. 5, Parc Industrial Ctpark Bucharest North, Unitatea J2, Camera C9.1F.12, Ştefăneştii de Jos, Judet Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/3903/2022, CUI RO44505200, capital social 45.000 RON, comercializează produse alimentare și nealimentare prin intermediul magazinului online găzduit la adresa www.sezamo.roapi-mob.rohlikgroup.comrohlikgroup.com

 în conformitate cu termenii și condițiile de mai jos.

Termenii și Condițiile reglementează drepturile și obligațiile care decurg din utilizarea Site-ului, precum și condițiile contractuale care guvernează relația dintre Vânzător și Clienții care achiziționează Produse prin intermediul Site-ului.

Ultima actualizare a acestor Termeni și Condiții a fost realizată în data de: 22.03.2022

1. DEFINIȚII

Termenii definiți mai jos vor avea următoarele înțelesuri:

ʺClientʺ – înseamnă orice persoană fizică (în vârstă de cel puțin 18 ani) sau juridică, precum și orice altă entitate, care accesează Site-ul (inclusiv prin crearea si utilizarea unui Cont de Utilizator sau plasarea unei Comenzi);

ʺComandăʺ – solicitarea transmisă de Client, prin parcurgerea etapelor tehnice necesare, pentru achiziționarea de Produse comercializate prin intermediul Site-ului, în condițiile prevăzute de acești Termeni și Condiții;

Utilizator” – orice persoană fizică (în vârstă de cel puțin 18 ani) sau juridică înregistrată pe Site, care, prin crearea Contului de Utilizator, și-a dat acordul cu privire la condițiile prevăzute de acești Termeni și Condiții.

ʺCont de Utilizatorʺ – Secțiune a Site-ului care permite Clientului transmiterea de Comenzi, salvarea şi stocarea informațiilor privind adresa Clientului pentru expedierea Produselor, urmărirea stării Comenzilor, accesul la istoricul Comenzilor, precum şi alte funcții puse la dispoziția Clientului de către Vânzător;

ʺContractʺ – înseamnă contractul de vânzare de Produse încheiat, în conformitate cu acești Termeni și Condiții, între Vânzător și Client, prin intermediul Site-ului;

ʺConținutʺ – orice texte, formatări (inclusiv, dar fără a se limita la selectarea, coordonarea și aranjarea materialelor pe Site), imagini, grafice, animații, instrumente, aplicații, muzică, sunete, articole, copii, materiale, fotografii, mărci, denumiri comerciale și logo-uri, precum și alte materiale și informații publicate pe Site;

ʺCoșʺ – înseamnă Secțiunea Contului de Utilizator care permite Clientului, în special, selectarea Produselor pe care intenționează să le achiziționeze, plasarea cu ușurință a unei Comenzi pentru Produsele selectate, prezentarea unui rezumat al Comenzii;

ʺMărciʺ – înseamnă logourile, numele comerciale și mărcile, atât înregistrate cât și neînregistrate;

ʺProduseʺ – orice produse alimentare și nealimentare comercializate prin intermediul Site-ului;

ʺReclamațieʺ – înseamnă orice reclamație, sesizare, plângere sau alte comunicări efectuate de Client în legătură cu Site-ul, inclusiv Comenzile plasate și Contractele încheiate prin intermediul acestuia, sau în legătură cu acești Termeni și Condiții;

Comunicări Comerciale” – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.)  conținând informații generale, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Produsele adaugate în secțiunea “Coș” precum și alte comunicări electronice;

ʺSecțiuneʺ – înseamnă o secțiune/pagină de pe Site;

ʺSiteʺ – înseamnă magazinul online găzduit la adresa www.sezamo.ro;ʺTermeni și Condițiiʺ – înseamnă prezentul document conținând termenii și condițiile generale prin care sunt reglementate drepturile și obligațiile reciproce decurgând din sau în legătură cu un Contract, Termenii și Condițiile fac parte integrantă din Contract;

ʺVânzătorʺ- înseamnă COVRIG CROCANT S.R.L., societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social pe Strada Linia de Centură nr. 5, Parc Industrial Ctpark Bucharest North, Unitatea J2, Camera C9.1F.12, Ştefăneştii de Jos, Judet Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/3903/2022, CUI 44505200, capital social 45.000 RON, comercializează produse alimentare și nealimentare prin intermediul magazinului online găzduit la adresa www.sezamo.ro în conformitate cu termenii și condițiile de mai jos.

2.  PREVEDERI GENERALE

 1. Prin accesarea și utilizarea Site-ului, Clientul ia la cunoștință și acceptă Termenii și Condițiile, precum și celelalte politici aplicabile Site-ului.
 2. Pentru folosirea în bune condiții a Site-ului, Clientul are obligația de a citi cu atenție și de a respecta Termenii și Condițiile, precum și orice alte politici aplicabile Site-ului, așa cum acestea sunt afișate pe Site sau așa cum vor fi notificate Clientului.
 3. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, Clientul se obligă:
  1. să furnizeze informații adevărate, corecte și complete în vederea utilizării Site-ului;
  2. să nu utilizeze Site-ul pentru a reproduce, duplica, copia, vinde, revinde, distribui, publica sau exploata, în niciun scop comercial, software-ul, Conținutul, ofertele, produsele sau serviciile furnizate sau obținute prin intermediul Site-ului fără obține consimțământul expres, prealabil și scris Vânzătorului;
  3. să nu utilizeze Site-ul în niciun mod care ar putea să afecteze în mod negativ disponibilitatea sa sau utilizarea sa de către alți Clienți sau în orice mod care ar putea defecta, dezactiva, supraîncărca sau deteriora serverele sau rețelele aferente Site-ului;
  4. să nu utilizeze Site-ul în orice scop care este ilegal sau interzis prin Termeni și Condiții sau prin alte politici ale Site-ului.
  5. În cazul în care Vânzătorul organizează o promoție/campanie care are propriul regulament, regulamentul acelei promoții/campanii are prioritate față de acești Termeni și Condiții. Dacă orice prevedere a regulamentului promoției/campaniei este nulă sau inaplicabilă, vor fi aplicabile prevederile din acești Termeni și Condiții. O promoție/campanie poate fi limitată în ceea ce privește perioada aplicabilă și/sau cantitatea de Produse vândute sau pot exista și alte condiții și limitări. Vânzătorul își rezervă dreptul de a înceta orice promoție/campanie în orice moment.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic și în mod unilateral Termenii și Condițiile pentru a reflecta orice modificări ale modului si conditiilor de functionare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Această dispoziție nu va afecta drepturile și obligațiile născute anterior modificării Termenilor și Condițiilor. Vânzătorul informează Clienții cu privire la modificările Termenilor și Condițiilor prin publicarea acestora pe Site. Continuarea utilizării Site-ului, inclusiv prin adăugarea de Produse în Coș, crearea unui Cont de Utilizator, plasarea unei Comenzi, după publicarea unei variante modificate a Termenilor și Condițiilor, reprezintă acceptul Clientului cu privire la modificările efectuate. Temenii și Condițiile modificate vor fi aplicabili oricărei Comenzi transmise începând cu ziua modificării acestora.

3. COMERCIALIZAREA PRODUSELOR

 1. Pot plasa Comenzi prin intermediul Site-ului doar persoanele care selectează pentru livrarea Comenzii o adresa din Municipiul București sau Județul Ilfov.
 2. Valoarea minimă a unei Comenzi plasate pe Site este de 150 de lei, fără a include costurile de transport.
 3. Ofertele și Produsele prezentate pe Site sunt valabile pentru perioada indicată pe Site, în limita stocului disponibil, și cu respectarea condițiilor prevăzute în regulamentul ofertei respective, dacă este cazul.
 4. Produsele comercializate prin intermediul Site-ului sunt însoțite de o descriere a acestora. Vânzătorul ia toate măsurile pentru ca informațiile publicate pe Site, inclusiv descrierea Produselor, precum și prețurile listate, să fie, în orice moment, corecte şi complete. Cu toate acestea, din rațiuni de natură obiectivă sau care țin de erorile umane, procesul de actualizare a informațiilor din cadrul Site-ului poate întâmpina întârzieri. În asemenea situații, Vânzătorul va încerca să înlăture toate erorile survenite în cel mai scurt timp posibil.
 5. Fotografiile şi imaginile publicate pe Site au doar rol ilustrativ/orientativ. Pentru o descriere exactă a Produsului, Clientul trebuie să citească cu atenție informațiile incluse în Secțiunea ʺDescrierea Produsuluiʺ.
 6. Comercializarea produselor din tutun și a băuturilor alcoolice se va realiza numai către persoane cu vârsta peste 18 ani. Clientul își asumă respectarea prevederilor legale referitoare la interdicția de a comercializa băuturi alcoolice și țigări către minori. Vânzătorul nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care Clientul utilizează pentru a-și crea un Cont de Utilizator sau pentru a se autentifica pe Site informații false/incorecte referitoare la vârsta sa. Vânzătorul, inclusiv prin intermediul persoanei care livrează Produsele Clientului, are dreptul de a verifica vârsta Clientului, în cazul vânzării de băuturi alcoolice sau țigări, prin verificarea documentului de identitate al Clientului. În cazul în care vârsta necesară a Clientului nu este dovedită, Vânzătorul are dreptul de a se retrage din Contract și de a solicita o compensație pentru cheltuielile suportate în legătură cu Comanda.
 7. Clientul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță la încheierea Contractului. Costurile suportate de către Client pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea Contractului (costuri de conectare la internet, costuri de convorbiri telefonice etc.) sunt suportate de către Client.
 8. Vânzătorul are dreptul, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze comercializarea online a Produselor, parțial sau în totalitate, temporar sau permanent, cu sau fără notificare prealabilă. Vânzătorul nu va fi responsabil pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a comercializării online a Produselor, fără ca prin aceasta să se aducă atingere drepturilor imperative pe care legea le recunoaște consumatorilor sau Comenzilor înregistrate anterior și cu privire la care s-a încheiat în mod valabil un Contract, care vor fi executate în mod corespunzător, cu excepția cazurilor în care operațiunile de modificare, suspendare sau încetare derivă din cauze exoneratoare de răspundere în materie contractuală, cum ar fi (dar fără a se limita la) forța majoră.

4. CONTUL DE UTILIZATOR

 1. Pentru a putea plasa comenzi prin intermediul Site-ului, Clientul trebuie să își creeze în prealabil un Cont de Utilizator.
 2. Crearea Contului de Utilizator, se poate realiza:
  1. prin accesarea de către Client a Secțiunii ʺCreare Contʺ, urmată de completarea formularului de creare a contului furnizând următoarele date: numele și prenumele, adresa de e-mail, număr de telefon și parola. Clientul va furniza o adresă de e-mail pentru care nu există un Cont de Utilizator activ. Parola aleasă de Client la crearea Contului de Utilizator trebuie să constea într-un șir de caractere alfanumerice care îndeplinește cerințele minime de securitate (respectiv minim [8] caractere dintre care cel puțin o literă și o cifră).
  2. odată cu efectuarea primei Comenzi, pe baza informațiilor furnizate în cadrul procesului de Comandă prevăzute la clauza 5.5 de mai jos, caz in care se va genera automat Contul de Utilizator al Clientului. Parola aferentă Contului de Utilizator va fi generată în mod aleatoriu de Site. Generarea Contului de Utilizator va fi confirmată prin e-mail la adresa indicată de Client. În cadrul e-mailului de confirmare se va include un link prin accesarea căruia Clientul va schimba parola generată de Site cu o parolă aleasă de Client constând într-un șir de caractere alfanumerice care îndeplinește cerințele minime de securitate (respectiv minim [8] caractere dintre care cel puțin o literă și o cifră).
 3. Clientul este obligat să furnizeze date adevărate, exacte și complete așa cum este indicat și în formularul de creare a Contului de Utilizator și să reînnoiască, ori de câte ori este necesar, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete în orice moment. În cazul furnizării de către Client a unor informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, Vânzătorul își rezervă dreptul de a suspenda sau bloca Contul de Utilizator și de a refuza folosirea Site-ului de către Client, fără nicio despăgubire față de Client.
 4. Clientul este responsabil pentru menținerea confidențialității datelor Contului de Utilizator, în special a parolei.
 5. Accesul la Contul de Utilizator se va realiza pe baza adresei de e-mail și a parolei. În cazul pierderii sau uitării parolei, Clientului poate accesa funcția de recuperare a parolei din Secțiunea ʺLogareʺ. Pentru recuperarea parolei, Clientul va completarea adresa de e-mail aferentă Contului de Utilizator, urmând ca un link de resetare a parolei să fie transmis la adresa de e-mail indicată.
 6. Clientul recunoaște și acceptă faptul că este posibil ca Contul de Utilizator să nu fie disponibil fără întreruperi, în special cele datorate întreținerii echipamentelor hardware și software ale Vânzătorului sau întreținerii echipamentelor hardware și software ale unor terți.
 7. Ștergerea Contului de Utilizator se poate realiza solicitând departamentului de Relații Clienți prin e-mail la adresa: clienti@sezamo.ro. Contul de Utilizator nu poate fi șters între momentul plasării unei Comenzi și livrarea acelei Comenzi.

5. COMANDA ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

 1. Pentru a plasa o Comandă și încheia un Contract, în timpul procesului de cumpărare, Clientul va selecta Produsele pe care intenționează să le cumpere, inclusiv cantitatea acestora, prin apăsarea butonului "Adaugă în Coș".
 2. În cazul în care Clientul nu selectează cantitatea dorită pentru un Produs, o bucată sau, după caz, cea mai mică cantitate oferită din Produsul respectiv, va fi adăugată în Coș.
 3. În cazul în care ulterior adăugării în Coș a unui Produs, acesta devine indisponibil, Clientul va fi informat în mod corespunzător.
 4. După ce Clientul selectează toate Produsele pe care intenționează să le achiziționeze în cadrul procedurii menționate mai sus, acesta va continuă procesul de achiziție prin apăsarea butonului "Continuă" regăsit în Secțiunea ʺCoșul de Cumpărăturiʺ.
 5. După apăsarea butonului "Continuă", Clientul va indica datele sale de contact (nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon) și adresa la care urmează să fie livrate Produsele, modalitatea de livrare și intervalul de livrare ales, precum și modalitatea de plată aleasă. În această etapă Clientului i se va indica dacă Comanda inițiată depășește valoarea minimă necesară pentru a putea fi plasată, precum și costurile aferente modalităților de livrare disponibile.

5.1 O comandă de bază este, prin urmare, o comandă creată de Utilizator în timpul procesului de comandă. Utilizatorul poate suplimenta sau modifica comanda de baza în maximum 5 ore de la finalizarea comenzii de baza.

5.2 Diferența dintre comenzile de bază și cele aditionale are un impact asupra rezultatului proceselor de afaceri în mai multe cazuri. Diferențele dintre Comenzile de bază și aditionale în ceea ce privește Serviciul Premium, Gestionarea cadourilor și calcularea costului de transport sunt următoarele:

Gestionarea cadourilor în legătură cu Comanda de bază și aditionala:

5.3 Dacă Utilizatorul comandă un produs oferit în cadrul oricărei promoții, care include și un „Cadou”, Clientul este îndreptățit la un cadou numai în cazul unei comenzi de baza. Sezamo.ro va livra comanda aditionala fara cadoul oferit in cadrul promotiei.

5.4 Gestionarea costurilor de transport în legătură cu Comanda de bază și cea aditională:

Livrarea gratuită la domiciliu este disponibilă dacă valoarea Comenzii de bază depășește valoarea specificată pentru serviciul de livrare gratuită la domiciliu. Dacă valoarea Comenzii de bază nu atinge limita de valoare prin care Vanzatorul ofera livrare gratuita, Clientul  nu are dreptul la serviciul gratuit de livrare la domiciliu chiar si cu o comandă aditională. Adică, dacă valoarea totală a comenzii depășește valoarea specificată pentru serviciul de livrare gratuită la domiciliu doar cu o Comandă adițională, sezamo.ro va percepe o taxă de livrare, deoarece taxa de livrare ia întotdeauna în considerare valoarea coșului de cumpărături compilat în timpul plasării unei Comenzi de bază.

 1. Înainte de a finaliza Comanda, Site-ul va genera rezumatul Comenzii constând în lista Produselor incluse în Comandă, cantitățile și prețurile aferente Produselor, costul serviciului de livrare ales, prețul total al Comenzii, modalitate de plată aleasă, adresa de livrare și datele de contact ale Clientului. În această etapă Clientul poate identifica și corecta eventualele erori privind datele pe care le-a introdus în Comandă prin editarea datelor de contact și a adresei de livrare, excluderea din Comandă a unor Produse sau modificarea cantităților de Produse incluse în Comandă. În cazul în care Clientul dorește să adauge Produse suplimentare în Comandă acesta trebuie să reia procesul de Comandă prin accesarea Secțiunii ʺProduseʺ și urmând pașii descriși la clauza 5.1 - 5.4 de mai sus:
 2. Clientul va finaliza și trimite Comanda prin exprimarea acordului său cu privire la Termeni și Condiții bifând căsuța aferentă textului ʺAm citit și sunt de acord cu Termenii și Condițiileʺ și apăsarea butonului etichetat cu textul:
  1. "Comandă și Plătește", în cazul în care Clientul a ales plata online cu cardul bancar, operațiune ce va conduce Clientul la interfața dedicată efectuării plății prin intermediul procesatorului de plăți.
 3. Comenzile nefinalizate prin apăsarea butonului menționat la clauza anterioară  și bifarea acordului cu privire la prevederile Termenilor și Condițiilor nu echivalează cu plasarea Comenzii și nu creează nicio obligație pentru Vânzător de a proceda la rezervarea și/sau pregătirea și/sau livrarea Produselor aflate în rezumatul Comenzii.
 4. Ulterior finalizării și transmiterii Comenzii, Clientul va primi un e-mail prin care Vânzătorul acceptă Comanda plasată, în care se vor relua: prezentarea Produselor achiziționate, cantitatea și prețul Produselor, costul de livrare, timpul de livrare, modalitate de plată aleasă, adresa de livrare și datele de contact ale Clientului. E-mailul de confirmare a Comenzii va prezenta atașat un exemplar al Termenilor și Condițiilor, astfel cum sunt în vigoare la momentului formării Contractului.
 5. Vânzătorul poate solicita, ținând cont de natura comenzii Clientului, confirmarea suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau telefonic). În cazul în care Clientul nu confirmă comanda fără întârzieri nejustificate, Comanda este considerată nulă.
 6. Clientul recunoaște că Vânzătorul nu este obligat să preia Comenzile plasate și să încheie un Contract cu persoanele care au încălcat anterior în mod grav un Contract și/sau condițiile de utilizare a Site-ului.
 7. Contractul este încheiat în limba română. Contractul poate fi încheiat numai în limba română. După ce a fost încheiat de către Client și Vânzător, Contractul va fi stocat de Vânzător și va fi transmis Clientului prin e-mail potrivit clauzei 5.9 de mai sus.

6. MODIFICAREA ȘI ANULAREA COMENZII

 1. O Comandă este obligatorie pentru Client din momentul în care este finalizată și transmisă Vânzătorului. Modificarea sau anularea unei Comenzi este posibilă numai în cazurile expres prevăzute prin Temeni și Condiții.
 2. Vânzătorul poate iniția modificarea unei Comenzi prin contactarea Clientului prin e-mail sau telefonic în cazul în care unul sau mai multe Produse comandate care au devenit indisponibile ulterior plasării sau acceptării Comenzii. Clientului va fi informat cu privire la Produsele devenite indisponibile și i se va solicita confirmarea prin e-mail a Comenzii modificate prin excluderea respectivelor Produse. În cazul în care Clientul nu confirmă Comanda astfel modificată în termen de minim 2 ore inainte de intervalul de livrare, Contractul cu privire la Produsele disponibile incluse în Comandă nu se va considera încheiat în mod valabil și Vânzătorul nu are obligația de onora o astfel de Comandă. În acest caz, dacă prețul Comenzii a fost achitat de către Cumpărător, Vânzătorul va returna sumele achitate în contul din care Clientul a făcut plata în termen de 10 zile de la transmiterea solicitării de confirmare.
 3. Clientul poate iniția modificarea unei Comenzi doar sub aspectul intervalului de livrare sau a adresei de livrare și doar cu acordul Vânzătorului. În cazul modificării adresei de livrare poate deveni necesară și modificarea intervalului de livrare inițial selectat, pentru a se putea asigura livrarea Comenzii la noua adresa indicată de Client. Modificarea intervalului de livrare și/sau a adresei de livrare se poate realiza telefonic, apelând Centrul de Relații cu Clienții.
 4. Anularea unei Comenzi transmise Vânzătorului este posibilă la inițiativa Clientului:
  1. telefonic, apelând Centrul de Relații cu Clienții sau prin email la adresa: clienti@sezamo.ro, până cel târziu la ora 18:00 în ziua anterioară zilei de livrare a Produselor.
 5. Din momentul în care Produsele sunt livrate Clientului, nu mai este posibilă anularea comenzii sau modificarea adresei sau a datei de livrare.
 6. În cazul modificării sau anulării telefonice a Comenzii, Clientul este obligat să indice numărul Comenzii, data Comenzii și, dacă este cazul, numărul contului bancar în care trebuie returnat prețul Produselor. În cazul unor modificări telefonice ale Comenzii, Vânzătorul va transmite prin e-mail confirmarea Comenzii modificate.

7. PREȚUL PRODUSELOR ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

 1. Toate prețurile aferente Produselor afișate pe Site sunt exprimate in lei (RON) si includ T.V.A..
 2. Prețul Produselor, precum și alte costuri în conformitate cu Contractul sunt plătite de către Client prin una dintre următoarele metode:
  1. plata online cu cardul bancar la plasarea Comenzii;
  2. plata cu card bancar prin intermediul terminalului de plată (POS) al curierului la livrarea Comenzii;
  3. plata cu numerar la livrarea Comenzii. Plata se face în lei, integral, la livrare.

 Pentru mai multă siguranță, recomandăm modalitatea de plată online.

 Toate tranzacțiile bancare de pe Site vor fi efectuate într-o manieră securizată, prin intermediul procesatorului de plăți: Adyen

 1. Procesatorul de plăți este garantul securității efectuării plăților online și se obligă să protejeze toate datele și informațiile personale ce au legătură cu modalitățile de plată online.
 2. In cazul plăților online cu cardul procesarea este efectuata de procesatorul de plati, Vânzătorul neavând nicio responsabilitate în acest sens. Suma de plată pentru Comanda va fi retrasa de pe card în momentul validării platii de către procesatorul de plăti. Termenul de livrare a Produsului/Produselor comandate va începe să curgă de la momentul confirmării plății efectuate online cu cardul.
 3. În cazul plăților online Vânzătorul nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând dar nelimitând-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de RON.
 4. Plata cu cardul  bancar către curier la livrarea Produselor. În cazul în care Clientul a ales ca metodă de plată plata prin intermediul cardului bancar către curier în momentul livrării Produselor, prețul se plătește la momentul livrării Produselor conform Comenzii. Prețul Produselor este considerat plătit în momentul debitării sumei respective din contul Clientului.
 5. În cazul plății cu numerar la livrarea Comenzii, plata este considerată finalizată în momentul achitării către curier a sumei menționate pe documentele de plată. Conform Legii nr. 70/2015, valoarea comenziilor cu plata ramburs nu poate depăși suma de 5.000 RON/ client pentru clienții persoane juridice, persoane fizice autorizate, înterprinderi individuale, înteprinderi familiale, liberi profesioniști, asocieri sau alte entităti cu sau fără personalitate juridică și în limita sumei de 10.000 RON / client pentru clienții persoane fizice pe zi.
 6. Documentul fiscal (bonul fiscal/factura fiscală/chitanța) va fi eliberat pentru fiecare Comandă. Factura fiscală va fi emisă în format electronic și va putea fi descărcată din Contul de Utilizator.
 7. În cazul în care Clientul comandă un anumit număr de bucăți de Produse (de exemplu, fructe la bucată), pentru care prețul de pe Site este altfel stabilit în funcție de greutatea acestora Vânzătorul va livra numărul necesar de bucăți de Produse. În acest caz, prețul Produselor va fi determinat în funcție de greutatea acestora, iar orice sume achitate în plus de Client va fi returnată în contul bancar al Clientului, din care a fost plătit prețul; în caz de restanțe, Clientul va plăti suma lipsă.
 8. Clientul declară și garantează Furnizorului că nu eludează și nu încalcă niciun drept al unor terțe părți prin plata prețului Produselor și are dreptul de a utiliza resursele financiare folosite pentru plata Produselor.
 9. În condițiile prevazute de lege, prețul produselor afișat pe site nu include ecotaxa. Ecotaxa în valoare de 0,15 lei/bucată aplicată tuturor pungilor de transport este suportată în întregime de Vânzător. Sunt exceptate de la ecotaxă pungile de transport fabricate din materialele care respectă standardul SR EN 13432:2002 (materiale biodegradabile și compostabile).

8. LIVRAREA COMENZILOR

 1. Livrarea este posibilă numai pe teritoriul Municipiului București și Județului Ilfov.
 2. Puteți vedea intervalele de livrare pe sezamo.ro. Următorul interval orar disponibil vă va fi sugerat automat în magazinul online. Diferitele ferestre de livrare rezultă din orele afișate. Fereastra de timp de livrare pe care o selectați este obligatorie atât pentru dvs., cât și pentru noi. Curierul sezamo.ro vă va trimite un SMS cu 5 minute înainte de sosire, iar apoi va putea aștepta pe loc timp de 10 minute din momentul în care SMS-ul este trimis înainte de a pleca mai departe la următoarea adresă. Dacă curierul sezamo.ro nu vă întâlnește la punctul de livrare convenit în intervalul de timp de livrare selectat, veți fi contactat de noi prin telefon. Dacă nici serviciul clienți sezamo.ro nu reușește să ia legătura cu dvs., comanda va fi anulată, iar curierul va părăsi locația. Neprezentarea echivalează cu o anulare a comenzii, iar in cazul anulării repetate vom percepe o taxă de anulare. Dacă nu putem îndeplini termenul de livrare convenit, vă vom informa prin SMS sau notificare push dacă ați instalat aplicația noastră. Puteți găsi întotdeauna timpul curent de livrare în aplicație sau în magazinul online, dacă sunteți autentificat. In cazul in care timpul de livrare nu este respectat, veți primi o anumită sumă creditată în cazul unei întârzieri din partea noastră, în funcție de întârziere. Codul pentru activarea creditelor este trimis prin e-mail și sub formă de credite pe care le puteți valorifica în magazinul web. Vă rugăm să rețineți că odată ce Comanda a fost finalizată, creditele nu mai pot fi răscumpărate. Aceste coduri de credit, care sunt trimise prin e-mail, au valabilitate limitată, în fiecare e-mail comunicăm valabilitatea creditelor aferente codului oferit drept compensatie pentru intarziere. În cazul unei întârzieri compensate cu credite, nu vom percepe o taxă de anulare dacă nu mai doriți sau nu puteți primi livrarea.
 3. Produsele vor fi livrate Clientului în conformitate cu Comanda. Clientul se obligă să fie prezent la adresa indicată în Comandă în intervalul de livrare selectat. În cazul în care Clientul nu este disponibil să recepționeze Comanda acesta poate desemna în locul său o altă persoană cu vârsta de peste 18 ani. Clientul sau persoana desemnată pentru preluarea Comenzii va indica livratorului numărul Comenzii și va verifica la livrare starea Produselor și cantitatea acestora.
 4. Costurile de livrare sunt:

- 14,90 lei la comenzile între 150 - 200 lei pentru livrarea standard cu fereastra de livrare de 1 oră.

- 9,90 lei la comenzile între 200 - 220 lei pentru livrarea standard cu fereastra de livrare de 1 oră.

- 4,90 lei la comenzile între 220 - 300 lei pentru livrarea standard cu fereastra de livrare de 1 oră.

- gratuit, la comenzile de peste 300 lei cu livrare standard.

- 24,90 lei la comenzile sub 300 lei pentru livrarea cu interval de livrare de 15 min.

- 14,90 lei la comenzile de peste 300 lei pentru livrarea cu interval de livrare de 15 min.

- 39,90 lei la comenzile Express pentru livrarea în 90 de minute de la plasarea comenzii.

O livrare nereușită din cauze ce țin de Client nu afectează dreptul Vânzătorului de a solicita și de a aplica o penalitate contractuală în valoare de 14,90 RON prin care Vânzătorul va acoperi costurile de pregătire și expediere a comenzii. Această penalitate va fi facturată Clientului odată cu următoarea Comandă. În cazul în care penalitatea nu este plătită, Vânzătorul își rezervă dreptul de a bloca Contul de Utilizator al Clientului.

*Tarif Happy Hour (tarif dinamic pentru livrarea standard) - în anumite zile ale săptămânii și în anumite intervale orare ne rezevăm dreptul de a practica tarife dinamice, aplicate în baza deciziei independente a societății.

9. DREPTUL DE RETRAGERE

 1. Vânzătorul declară și Clientul ia la cunoștință că acești Termeni și Condiții sunt destinați achiziționării de Produse de către un cumpărător care are calitatea de consumator, în sensul Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.
 2. În conformitate cu dispozițiile articolelor 9 și 16 din Ordonanța de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu excepția cazurilor prevăzute la clauza 9.8 Clientul beneficiază de o perioadă de 14 zile de la data intrării Clientului sau a persoanei indicate de Client în posesia Produselor, pentru a se retrage din Contract, total sau parțial (respectiv, cu privire la o parte din Produse), fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la clauzele 9.5 și 9.6 de mai jos. Pentru a respecta termenul-limită de retragere Clientul trebuie să trimită Vânzătorului comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.
 3. Pentru a exercita dreptul de retragere Clientul trebuie să informeze Vânzătorul – la următoarele date de contact: Covrig Crocant S.R.L.: numar de telefon: 0800 894 077, email: clienti@sezamo.ro - cu privire la decizia de a se retrage din prezentul Contract, utilizând o declarație neechivocă privind retragerea, de exemplu, prin e-mail. Clientul poate folosi formularul de retragere din Anexa A la acești Termeni și Condiții, în josul paginii.
 4. În cazul în care se retrage din Contract, Clientul trebuie să predea imediat produsele persoanei care i le-a livrat în numele Vânzătorului, iar dacă acest lucru nu este posibil, acesta este obligat să trimită Produsele pe cheltuiala sa la următoarea adresă: Soseaua de Centură, nr. 5, CTPark, Ștefăneștii de Jos, în cel mult 14 zile de la data la care a comunicat Vânzătorului decizia sa de retragere din Contract. Pentru evitarea oricărui dubiu, Clientul va suporta costurile directe legate de returnarea Produselor, cu excepția cazului în care Produsele au fost returnate la momentul livrarii persoanei care i le-a livrat în numele Vânzătorului.
 5. Clientul returnează Produsele în cantitatea completă și intacte. În cazul retragerii din Contract și al returnării ulterioare a Produselor, Clientul este răspunzător față de Vânzător doar pentru reducerea valorii Produselor care a fost cauzată de manipularea Produselor altfel decât este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării Produselor .
 6. În cazul unei retrageri din Contract, sumele plătite, respectiv prețul Produselor cu privire la care s-a exercitat dreptul de retragere și orice alte costuri pentru livrarea acestora, vor fi returnate nu mai târziu de 14 zile de la data la care Vânzătorul a fost informat cu privire la decizia Clientului de a se retrage din Contract. Pentru situația în care Clientul a ales modalitatea de plată online cu cardul bancar sau modalitatea de plata cu cardul bancar prin intermediul terminalului de plată (POS), Vânzătorul va rambursa respectivele sume folosind aceeași modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacția inițială, respectiv prin restituire în contul bancar din care a fost efectuată plata. Pentru situația în care Clientul a ales modalitatea de plată cu numerar la livrare, suma va fi rambursată într-un cont bancar comunicat în prealabil de către Client la momentul informării Vânzătorului cu privire la exercitarea dreptului de retragere. Clientului nu i se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări. În cazul în care Clientul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit Produsul respectiv.
 7. În cazul în care Produsele nu sunt ridicate de persoana care le-a livrat în numele Vânzătorului în conformitate cu clauza 9.5, Vânzătorul poate amâna rambursarea sumelor până la data la care primește înapoi Produsele sau până la momentul la care Clientul îi furnizează dovada că a trimis înapoi Produsele, oricare intervine mai devreme.
 8. În conformitate cu dispozițiile art. 16 din Ordonanța de Urgență nr. 34/2014, Client nu beneficiază de dreptul de retragere în cazul:
  1. Produselor susceptibile de a se deteriora sau expira rapid (de exemplu, fructe, legume sau produse alimentare de origine animală);
  2. Produselor care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
  3. Produselor sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Client;
  4. Produselor care constau în înregistrări audio sau video sigilate sau programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
  5. Produsele care constau în ziare, periodice şi reviste.

10. GARANȚII AFERENTE PRODUSELOR

 1. Se recomandă Clientului să verifice dacă proprietățile și cantitatea Produselor livrate sunt corecte imediat după primirea acestora.
 2. Produsele alimentare vor fi comercializate numai în cadrul datei-limită de consum pentru produsele alimentare/datei durabilității minimale stabilite de producător.
 3. În cazul în care Produsele alimentare prezintă orice neconformități la predarea către Client (de exemplu, Produsele sunt nepotrivite având în vedere caracteristicile declarate sau prescrise), Clientul va reclama neconformitățile Produselor în cel mai scurt timp prin informarea Vânzătorului prin una dintre modalitățile prevăzute la clauza 12.
 4. Vânzătorul informează Clientul că, având în vedere natura Produselor alimentare, reclamația sa ar putea să nu fie întotdeauna satisfăcută de Vânzător, în special dacă defectele nu au fost sesizate la predarea acestora (de exemplu, alimente deteriorate sau cu ambalajul de protecție deteriorat) și/sau dacă nu este posibil să se dovedească faptul că Produsele prezentau defectele invocate încă de la momentul livrării.
 5. Pentru Produsele acoperite de obligația de garanție, Clienții beneficiază de toate drepturile prevăzute de legislația aplicabilă, inclusiv de cele prevăzute de Ordonanța de Urgență nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contracte de vânzare de bunuri. În plus față de garanția legală de conformitate, este posibil ca unele Produse să beneficieze de garanție comercială acordată de către producător, termenii garanției și durata acesteia vor fi menționați în certificatul de garanție emis de producător și atașat la produs.  

11. RĂSPUNDERE

 1. Vânzătorul nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere sau orice alte consecințe suferite de Client pe baza sau în legătură cu acțiunile altor Clienți, modul în care aceștia utilizează Site-ul sau alte circumstanțe generate de Clienți.
 2. Vânzătorul nu garantează funcționarea continuă, neîntreruptă, fără erori și sigură a Site-ului. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru întreruperile Site-ului cauzate de forța majoră și nici cele cauzate de o întrerupere a alimentării cu energie electrică.
 3. Website-ul poate conține legături/link-uri sau trimiteri către alte pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni și condiții de utilizare specifice, astfel cum sunt specificate pe paginile web respective. Vânzătorul nu este răspunzător și nu își asumă nicio obligație pentru conținutul respectivelor pagini web și/sau cu privire la orice alte legături sau trimiteri din acestea către alte pagini web. Prin continuarea utilizării Site-ului, Clientul înțelege și acceptă că accesează acele pagini și/sau folosește produsele/serviciile oferite prin intermediul acestora, exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere și că nu poate ține Vânzătorul răspunzător pentru prejudiciile suferite ca urmare a accesării acestor link-uri și folosirii serviciilor puse la dispoziției pe paginile către care link-urile fac trimitere.
 4. Vânzătorul nu este răspunzător pentru niciun serviciu furnizat de entități diferite de Vânzător, în special de operatorii sistemelor de plată specificați în acești Termeni și Condiții sau furnizorii serviciilor de livrare (curieri), sau pentru orice consecințe ale faptelor acestora sau ale drepturilor și obligațiilor legate de aceste servicii.
 5. Vânzătorul nu este răspunzătoare pentru pierderile sau daunele suferite în legătură cu utilizarea Site-ului, utilizarea informațiilor sau descărcarea datelor publicate pe Site, inclusiv pentru erori, omisiuni, întreruperi, disfuncționalități, întârzieri, viruși informatici sau pierderi de date ale Clientului sau ale oricărei alte părți terțe care utilizează Site-ul sau pentru orice alte pierderi tangibile și intangibile.
 6. În plus, Vânzătorul nu este răspunzător pentru nicio încălcare a Termenilor și Condițiilor dacă aceasta este cauzată de circumstanțe care exclud răspunderea sa, astfel cum acestea sunt prevăzute de lege.
 7. Prin crearea și utilizarea Contului de Utilizator, Utilizatorul iși asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont și pentru gestionarea accesării Contului, și, în masura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

12. SERVICIUL DE RELAȚII CU CLIENȚII

 1. SERVICIUL DE RELAȚII CU CLIENȚII
  1. Orice Reclamații pot fi transmise Vânzătorului folosind următoarele datele de contact:

Destinatar: Covrig Crocant S.R.L.

Adresă poștală: Strada Linia de Centură, Nr. 5, Parc Industrial Ctpark Bucharest North, Camera C9.1F.12, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos,  Județ Ilfov

Adresă de e-mail: clienti@sezamo.ro

Număr de telefon: 0800 894 077

 1. Pentru o comunicare cât mai facilă, este recomandat Clientului să indice în conținutul Reclamației o adresă de e-mail și un număr de telefon la care Clientul poate fi contactat.
 1. În cazul înregistrării unei Reclamații, Vânzătorul va transmite Clientului o confirmare scrisă cu privire la momentul în care reclamația a fost înregistrată, conținutul acesteia și ce mod de soluționare a reclamației este preferat de către Client.
 2. Prin confirmarea scrisă a primirii Reclamației, Vânzătorul informează Clientul cu privire la data și metoda de soluționare a Reclamației sau justifică în scris respingerea Reclamației. Vânzătorul sau un angajat împuternicit de aceasta ia o decizie cu privire la Reclamație imediat sau - în cazuri dificile - în termen de [maximum cinci zile lucrătoare].
 3. Reclamațiile, inclusiv eliminarea defectelor, dacă este cazul, trebuie să fie soluționate fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult [15 de zile] de la data înregistrării Reclamației, cu excepția cazului în care prin lege se prevede altfel.

13. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 1. Conținutul este protejat de legile privind drepturile de proprietate intelectuală aplicabile, inclusiv dar fără a se limita la Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Conținutul este protejat prin drepturi de proprietate intelectuală ale Vânzătorului, subsidiarelor și afiliaților săi, și ale licențiatorilor acestora. Conținutul nu pot fi copiat, supus unor operațiuni de inginerie inversă, decompilat, dezasamblat, modificat, publicat pe alte website-uri, încadrat, schimbat sau distribuit, redistribuit, licențiat, sub-licențiat sau transferat în orice formă de către Client. Niciunul dintre elementele de pe Site nu va fi considerat a acorda direct, implicit, sau în orice alt mod, o licență sau drept de a utiliza, în orice scop Conținutul, în tot sau în parte.
 2. Mărcile afișate pe Site sunt Mărci aparținând Vânzătorului, subsidiarelor și afiliaților săi sau terților parteneri ai acestuia. Nimic din conținutul Site-ului nu trebuie interpretat ca acordând, în mod direct, implicit, sau în alt mod, o licență sau drept de utilizare a oricărei Mărci afișate pe Site.
 3. Clientul declară și înțelege că orice utilizare neautorizată a Conținutului și Mărcilor reprezintă încălcarea drepturile de proprietate intelectuală ale Vânzătorului sau terților parteneri ai acestuia și va atrage exercitarea, de către aceștia a tuturor remediilor legale.
 4. Vânzătorul acordă Clientului o licență limitată, neexclusivă, revocabilă pentru a vedea, printa sau descărca orice Conținut, de pe Site, exclusiv pentru uzul său personal. Clientului nu îi este acordat dreptul să licențieze, republice, distribuie, copieze, cesioneze, sub-licențieze, transfere, vândă, creeze opere derivate sau orice altă utilizare non-personală a oricărui Conținut Site-ului. Nicio parte a Conținutului nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în orice sistem electronic sau mecanic de găsire a informațiilor, altfel decât în scopul folosirii personale. Clientul nu poate accesa sau utiliza Site-ul în niciun fel care ar putea sau care are scopul de a dăuna sau afecta Site-ul sau orice server sau rețea care stă la baza Site-ului, sau de a interfera cu utilizarea și dreptul oricărei alte persoane sau entități de a utiliza Site-ul.

14. GDPR, COMUNICĂRI COMERCIALE ȘI PUBLICITATE

Prelucrarea datelor personale colectate prin intermediul Site-ului se realizează de către Covrig Crocant S.R.L. potrivit Politicii de confidențialitate.

15. DISPOZIȚII FINALE

 1. Accesul și utilizarea Site-ului de către un client sunt gratuite, cu toate acestea accesarea Site-ului poate implica costuri indirecte (e.g., costuri de conectare la internet), acestea vor fi suportate de către Client.
 2. Vânzătorul își rezervă dreptul de a limita sau de a întrerupe oricând accesul unui Client sau al unei alte terțe persoane la Site.
 3. În relația cu Clienții Vânzătorul nu este supus niciunui cod de conduită, în sensul prevederilor articolului 2 litera f) din Legea 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările ulterioare.
 4. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzator, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.
 5. Acești Termeni și Condiții, precum și orice raport juridic stabilit printr-un Contract încheiat prin intermediul Site-ului vor fi guvernați de legea română.
 6. Orice litigii născute în legătură cu acești Termeni și Condiții vor fi soluționate de instanțele competente din România.
 7. Clienții pot de asemenea depune plângeri la Autoritatea Natională pentru Protecția Consumatorilor (www.anpc.ro), autoritatea competentă în domeniul protecției consumatorilor.
 8. În cazul în care oricare dintre dispozițiile din Termeni și Condiții este sau devine nulă sau ineficace, aceasta va fi înlocuită cu o dispoziție al cărei sens este cât mai apropiat de dispoziția nulă sau ineficace. Nulitatea sau ineficacitatea oricărei prevederi nu va afecta valabilitatea și eficacitatea celorlalte prevederi.

(Anexa A)

Model de formular de retragere

Destinatar: Covrig Crocant SRL,  5-7  Dimitrie Pompeiu Blvd Hermes Business Campus Building, C2,  District 2, 020335 Bucuresti

Subsemnatul declar că îmi exercit dreptul de retragere în ceea ce privește contractul de vânzare al următorului produs:

Data încheierii contractului/data primirii:

Numele consumatorului(i):

Adresa consumatorului(i):

Semnătura consumatorului(i): (numai pentru declarația pe hârtie)

Datat.