1. DESPRE ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Această politică de confidențialitate este întocmită în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC ("GDPR"), ghidurilor și recomandărilor emise în scopul GDPR de către Comitetul European pentru Protecția Datelor ("CEPD") și altor acte legislative europene și naționale.

Această versiune a documentului poate face obiectul unor revizuiri în conformitate cu publicarea unor legi naționale sau europene ulterioare privind protecția datelor, ghidurilor și recomandărilor și modificărilor în activitatea societății.

Prin această politica de confidențialitate vă informăm cu privire la:
•Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm;
•Modalitățile prin care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate;
•Scopurile și temeiurile legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
•Utilizarea fișierelor de tip cookie-uri;
•Perioada de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
•Cui vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal;

•Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

2. INFORMAȚII GENERALE

Operatorul de date cu caracter personal este Covrig Crocant SRL, cu sediul social în Calea Șerban Vodă nr. 133, Central Business Park, Clădirea A, parter, secțiunea A.2.64, Sector 4, București, România, înregistrat la Registrul Comerțului București sub nr. J40/11145/2021, cod unic de înregistrare 44505200 (denumit în continuare "Covrig Crocant" sau "noi").


3. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTĂM

a) Prelucrăm datele dvs. în calitate de vizitator pe pagina noastră web, precum identificatori online, data și ora accesării, cookies, adresa IP a terminalului utilizat.
b) De asemenea, în cazul în care ați acordat consimțământul dvs. cu privire la marketing, vom prelucra datele cu caracter personal, precum nume, prenume, adresa de e-mail, nr. de telefon.

4. MODALITĂȚILE PRIN CARE DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL SUNT COLECTATE

Putem colecta datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când ne furnizați informații pentru stabilirea unei relații cu noi, cum ar fi prin acordarea consimțământului cu privire la marketing sau vizitarea paginii noastre web. În anumite circumstanțe, este posibil să colectăm date cu caracter personal despre dumneavoastră de la o sursă terță, precum înregistrări accesibile publicului sau de la organizația dumneavoastră sau alte organizații cu care aveți relații de afaceri.


5. SCOPURILE ȘI TEMEIURILE LEGALE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

a) Dacă sunteți vizitator pe pagina noastra web, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul efectuării de analize, raportări privind modul de funcționare a paginii noastre web, având interesul nostru legitim ca temei legal.

b) Dacă ați acordat consimțământul dvs. cu privire la marketing, inclusiv marketing direct, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopul de a vă transmite [informații despre lansarea serviciilor noastre, campaniile noastre sau oferte de produse/servicii], având consimțământul dumneavoastră ca temei legal, dacă alegeți să îl furnizați. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru acest scop este voluntară, având oricând posibilitatea de a vă dezabona.

Această prelucrare de date se efectuează în baza Articolului 6, alineatul 1, litera (a) din GDPR.


6. NAVIGAREA PE SITE. UTILIZAREA COOKIE-URILOR
Când vizitați site-ul nostru, folosim cookie-uri pentru a colecta informații tehnice care pot identifica utilizatorul, precum adresa IP, tipul de browser de internet utilizat, sistemul dumneavoastră de operare, numele domeniului sau gazda domeniului prin care utilizatorul navighează pe site.

"Cookie-urile" sunt fișiere de mici dimensiuni, compuse din litere și numere, care sunt stocate pe computerul unui utilizator, dispozitive mobile sau alt echipament prin intermediul căruia este accesat site-ul.

Scopul principal al utilizării cookie-urilor este de a vă ajuta să aveți o experiență de navigare îmbunătățită și, de totodată, în scop publicitar, astfel încât să vă putem oferi un conținut personalizat și adaptat intereselor și preferințelor dumneavoastră. Prin urmare, în măsura în care ați fost de acord cu utilizarea diferitelor categorii de cookie-uri, le vom folosi pentru a vă oferi o experiență de navigare personalizată și relevantă pe site-ul nostru și pentru a înțelege cum interacționați cu conținutul nostru publicitar.

În funcție de categoria cookie-urilor, acestea au următoarele scopuri:

a) Necesare din punct de vedere tehnic: Acestea sunt cookie-uri fără de care nu puteți utiliza serviciile noastre (de ex. pentru afișarea corectă a site-ului/funcțiilor noastre pe care le doriți, pentru a facilita comunicarea electronică, detectarea erorilor de conectare, identificarea punctelor de conectare etc.)

b) Preferințe: Cu aceste cookie-uri putem lua în considerare preferințele dumneavoastră reale sau presupuse pentru utilizarea optimă a paginii noastre web. De exemplu, cu setările dumneavoastră putem păstra locația dumneavoastră preferată.

c) Statistici: Aceste cookie-uri ne permit să compilăm statistici anonime privind utilizarea serviciilor noastre în scopul organizării în funcție de nevoile utilizatorilor. În acest fel, putem determina, de exemplu, cum ne putem adapta mai bine pagina web la obiceiurile utilizatorului.
d) Marketing: Cu aceste cookie-uri vă putem arăta conținut publicitar care vi se potrivește, care se bazează pe analiza comportamentului dumneavoastră și/sau analiza interesului dumneavoastră pentru anumite produse. Comportamentul și interesul dumneavoastră pot fi reconstruite prin diferite site-uri web, browsere sau terminale, accesate de dumneavoastră folosind un ID de utilizator.

e) Neclasificate: Cookie-uri Landingi; cu ajutorul acestora, functionarea site-ului este corectă și posibilă

7. STOCAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Vom lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a păstra datele dumneavoastră cu caracter personal confidențiale și în siguranță, în conformitate cu procedurile noastre interne privind stocarea, dezvăluirea și accesul la datele cu caracter personal.
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil pentru scopurile permise, așa cum sunt descrise mai sus, sau vă retrageți consimțământul (acolo unde este aplicabil) și nu suntem obligați din punct de vedere legal sau nu avem permisiunea în alt mod să continuăm stocarea acestor date. Cu toate acestea, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal acolo unde este necesar pentru a ne afirma sau a ne apăra împotriva acțiunilor în justiție până la sfârșitul perioadei de păstrare relevante sau până când acțiunile în cauză au fost soluționate.

8. PARTAJAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu anumite terțe părți de încredere în conformitate cu acordurile contractuale încheiate cu acestea, inclusiv furnizori de servicii de telecomunicații pe care îi folosim pentru a transmite mesaje SMS/e-mail, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de resurse umane (dacă este cazul) sau societăți din cadrul grupului Rohlik, respectiv ROHLIK GROUP A.S., o societate organizată și funcționând în baza legilor din Republica Cehă, cu sediul social în Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praga 8, Republica Cehă, înregistrată la Registrul Comerțului ținut de Judecătoria Municipală din Praga sub numărul B 26123 și având numărul de identificare 099 60 678 și Rohlik skillz s.r.o., cu sediul social în Sokolovská 100/94, Praga 8, 186 00 și având numărul de identificare 099 90 739.

Acolo unde este necesar sau din motive menționate în această politică de confidențialitate, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, partajate cu autorități de reglementare, judecătorii, tribunale, agenții guvernamentale și agenți de aplicare a legii. Deși este puțin probabil, ni se poate solicita să partajăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a respecta dispozițiile legale sau de reglementare. Vom depune toate eforturile rezonabile pentru a vă notifica înainte de a face acest lucru, cu excepția cazului în care suntem restricționați din punct de vedere legal să facem acest lucru.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor face obiectul unui proces decizional automatizat sau al creării de profiluri, așa cum sunt definite de GDPR.

9. TRANSFERUL ÎN STRĂINĂTATE AL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în străinătate dacă acest lucru este necesar pentru scopurile permise, conform descrierii de mai sus. Ne vom asigura că orice astfel de transferuri internaționale sunt supuse unor garanții adecvate, conform cerințelor GDPR sau altor legi relevante.

De asemenea, vom solicita partenerilor noștri contractuali, subcontractanților și altor persoane care se află în afara Spațiului Economic European și cărora le transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal să asigure un nivel similar de protecție a datelor.

10. PRELUCRAREA DATELOR PENTRU PERSOANELE SUB 16 ANI
Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal descrise în această politică se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 16 ani. Utilizarea sistemelor precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă persoanelor care nu au împlinit această vârstă fără acordul părinților/reprezentanților legali. Dacă, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are loc în continuare, o vom opri de îndată ce observăm că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus. 


11. SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR

Vă informăm prin prezenta că evaluăm și actualizăm constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura prelucrarea datelor cu caracter personal în condiții de maximă securitate și siguranță. Doar personalul autorizat poate accesa datele cu caracter personal în timp ce lucrează.


12. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

a) Dreptul de acces. Dreptul de acces vă permite să obțineți informații dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate de noi. Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de noi, aveți dreptul să le accesați și să obțineți o copie a acestora.

b) Dreptul la rectificare. Vă puteți exercita dreptul la rectificare atunci când considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt inexacte sau incomplete, caz în care vom modifica sau actualiza datele fără întârzieri nejustificate, cât mai curând posibil.

c) Dreptul la ștergere. Dreptul la ștergere vă permite să obțineți de la noi ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în oricare dintre următoarele circumstanțe: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, atunci când ați acordat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice sau când ați acordat consimțământul expres pentru prelucrarea datelor cu unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care UE sau legislația statului membru prevede că interzicerea prelucrării unor categorii speciale de date cu caracter personal nu poate fi înlăturată de către persoana vizată; (iii) vă opuneți prelucrării și nu prevalează alte motive legitime de prelucrare; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale prevăzute în legislația UE sau a statului membru care ni se aplică; (vi) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale în care sunt prelucrate datele unui copil care nu are cel puțin vârsta de 16 ani.

d) Dreptul la restricționarea prelucrării. Dreptul la restricționare vă permite să obțineți de la noi restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul dintre următoarele cazuri:

(i) exactitatea datelor este contestată de dumneavoastră, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor cu caracter personal;

(ii) prelucrarea este ilegală și dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(iii) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale noastre prevalează asupra celor ale dumneavoastră.

e) Dreptul de a vă retrage consimțământul. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul atunci când prelucrarea are loc în baza acestuia, dar fără a afecta legalitatea activităților de prelucrare până la acel moment.

f) Dreptul la opoziție. Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc atunci când prelucrarea se bazează pe interesele noastre legitime sau datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, care include crearea de profiluri în măsura în care are legătură cu un astfel de marketing direct.

g) Dreptul de a nu face subiectul unui proces decizional individual automatizat. Acesta este dreptul dumneavoastră de a nu face obiectul unei decizii din partea noastră, bazată exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

h) Dreptul la portabilitatea datelor. Dreptul la portabilitatea datelor este dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a le transmite unui alt operator de date în cazul în care: i) prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pentru executarea unui contract și (ii) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. 

i) Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau la instanțele competente.

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru a vă exercita drepturile puteți trimite o cerere scrisă la următoarea adresă: Calea Șerban Vodă nr. 133, Central Business Park, Clădirea A, parter, secțiunea A.2.64, Sector 4, București, România sau pe e-mail la adresa office@sezamo.ro. Vom răspunde solicitării dumneavoastră în termen de 30 de zile de la data primirii cererii.


13. DATE DE CONTACT

În persoană: la sediul societății: Calea Șerban Vodă nr. 133, Central Business Park, Clădirea A, parter, secțiunea A.2.64, Sector 4, București, România


Adresă poștală: Calea Șerban Vodă nr. 133, Central Business Park, Clădirea A, parter, secțiunea A.2.64, Sector 4, București, România


Email: office@sezamo.ro 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Covrig Crocant SRL, Calea Serban Voda 133, Central Business Park, Cladirea A, Parter, Sector 4, Bucuresti, Romania (CUI: 44505200; Nr. Reg.Comertului: J40/11145/2021)

Confidențialitate | Regulament campanie