• Elmiplant, cadou la comanda ta! 🫧
  Comandă de minimum 150 de lei și primești cadou un gel de duș, Deep Relax, 400 ml. Stoc limitat!
 • Promoție pentru clienții noi! 🧡 360 lei reducere totală la primele 4 comenzi. 

  -50 lei la prima comandă folosind BUNVENIT, la categoria "Fructe și legume", + 3x50 lei la următoarele 3 comenzi + contravaloarea beneficiilor aferente abonamentului Premium, gratuit pentru 1 lună.

Livrare gratuită, cu garanția livrării astăzi până în ora 17:00, produse exclusive doar pentru membri și multe alte beneficii.Livrare în aceeași zi
Comandă de 2 ori pe lună fără o valoare minimă a comenzii
Reduceri de până la 20% la produsele selectate
Ai mereu livrare gratuită și multe alte beneficii

Regulament Concurs Instagram

Regulamentul oficial de desfăşurare al

Tombolei publicitare Instagram Sezamo.ro

Art. 1. Organizatorul şi durata Tombolei

  1.1. Organizator

Concursul este organizat de COVRIG CROCANT S.R.L., cu sediul social pe Strada Linia de Centură nr. 5, Parc Industrial Ctpark Bucharest North, Unitatea J2, Camera C9.1F.12, Ştefăneştii de Jos, Judet Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/3903/2022, CUI RO44505200, prin reprezentat dl. Radu Meteș - Director Marketing, având puteri și autoritate deplină în privința semnării prezentului regulament, denumita in continuare „Organizator”.

  1.2. Denumire. Durată.

Tombola poartă denumirea „Pet in Sezamo bag” şi se desfăşoară între 27 și 29 decembrie 2022.

1.3. Tombola se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți Participanții și in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicațiilor electronice și prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

1.4. Regulamentul este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România și este disponibil, în mod gratuit, oricărui participant pe pagina https://www.sezamo.ro/articol/regulamente-campanii, sau pe paginile gestionate de Organizator în mediul online (ex. Instagram), dar șii în format fizic ca urmare a unei solicitări datată și semnată, trimisă la adresa Organizatorului. 

1.5. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Tombola  poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

1.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta/întrerupe/prelungi Tombola, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale care vor fi comunicate către public prin actualizarea Regulamentului și publicarea Regulamentului, în forma actualizată, https://www.sezamo.ro/articol/regulamente-campanii, cu cel putin 24 ore, înainte ca acestea să intre in vigoare. 

1.7. Campania va putea fi întreruptă/ suspendată de catre Organizator, oricând în timpul duratei de desfășurare, în cazul apariției unei situații de forță majoră. 

Art. 2. Dreptul de participare

2.1. Drept de participare la Tombolă au persoanele fizice, cetățeni români sau străini, rezidenți sau cu domiciliul sau reședința, chiar și temporară, în România, care au împlinit vârsta de 18 ani la data înscrierii la Tombola și care accepta termenii și condițiile prezentului Regulament, pentru care se va utiliza în continuare denumirea de „Participant”.

2.2. Înscrierea la Tombolă presupune acceptarea implicită, integrală, expresă și neechivocă a prevederilor prezentului Regulament. Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie următoarele categorii de persoane : (i) Persoanele care nu respecta condițiile menționate la art. 2.1.; (ii) Persoanele juridice, asociatiile familiale; (iii) angajații/ prepușii societății COVRIG CROCANT S.R.L. , incluzând rudele de gradul I și gradul al II-lea si afinii acestora. 

Art. 3. Încrierea la Tombolă. Condiţii de participare. Extragere

3.1. Participanții se pot înscrie în cadrul Tombolei  în perioada 27 și 29 decembrie 2022.

În cadrul postării tip story de pe contul de Instagram Sezamo.ro https://www.instagram.com/sezamo.ro/

3.2. Pentru a se înscrie în Tombolă, participanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să posteze printr-o postare tip story, pe conturile proprii de Instagram o imagine sau video cu animalul de companie în sacoșa Sezamo + tag către Sezamo.ro.

3.3. Extragerea va avea loc pe data de 30 decembrie 2022, iar câștigătorul va fi extras prin platforma https://www.random.org.

3.4. Numele câștigătorului și premiul acordat va fi anunțat în mod public după extragere, printr-o postare tip story pe contul de Instagram Sezamo.ro.

3.5. Este permisă o singură înscriere per participant. Înscrierile sunt valabile doar dacă Participanții respectă dispozițiile prezentului Regulament. În cazul în care un participant este declarat câștigător și se constată că acesta nu a îndeplinit condițiile de participare la Tombolă sau dispozițiile acestui Regulament, va fi efectuată o nouă tragere la sorți. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru datele inexacte sau incorecte furnizate de către Participanți.

3.6. Va fi descalificată automat din Tombolă orice înscriere care: 

− A fost realizată în urma unor prelucrări de cadre din mai multe materiale foto și/sau video diferite ce nu aparțin participanților;

− Nu este efectuată conform mențiunilor Regulamentului; 

− Are un conținut defăimător, indecent, explicit sexual, obscen, ofensator, sensibil din punct de vedere politic și/sau cultural, sau care promovează violența, misoginismul sau fac referire la activități ilegale, sau care promovează discriminarea pe bază de rasă, religie, sex, origine natională, dizabilități fizice sau de vârstă, sau care încalcă drepturile unei terțe persoane;

 − Conține înscrisuri sau diferite însemne ori au aplicate sigle, mărci sau alte însemne care ar putea încalcă drepturi de proprietate intelectuală ale unor terți sau sunt luate din diverse surse (prezintă sigla unor site-uri sau reprezintă imagini oferite pe piața de diverși producători sau comercianți, cu titlu de prezentare etc.). Organizatorul se va adresa direct Participantului in cazul unor eventuale astfel de reclamații din partea tertilor; față de asemenea reclamații din partea terților Organizatorul nu va fi ținut răspunzător, răspunderea revenind exclusiv Participantului care a efectuat respectiva înscriere la Tombolă; 

− Arată consum de tutun sau alcool, înregistrări la volan, care promovează ura sau comportamente iresponsabile etc.; 

− Nu are legatură cu natura și scopul Tomboleii, așa cum sunt acestea detaliate în cadrul prezentului Regulament;

  − Conține informații referitoare la minori sau alte persoane cu excepția Participantului.

  Art. 4. Premii

4.1. Se va acorda un singur premiu astfel:

 • un voucher Sezamo în valoare de 300 de lei care poate fi utilizat pe platforma online www.sezamo.ro pentru efectuarea de achiziții de produse sau în aplicația Sezamo, disponibilă pe IOS și Android

  Voucherul poate fi utilizat pana la data de 06.01.2023.

4.2. Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alte premii și nici nu se poate acorda contravaloarea lui  în bani.

4.3. Validarea câștigătorului și trimiterea premiului sunt valabile pe baza comunicării codului voucher din partea Sezamo.

  4.4. Livrarea premiului: Codul voucherului se va trimite printr-un mesaj privat pe Instagram.

Art. 5 Prelucrarea datelor cu caracter personal

 • Cine prelucrează datele și în ce scop?

Operatorul și responsabilul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este COVRIG CROCANT S.R.L. cu sediul social în Strada Linia de Centură nr. 5, Parc Industrial Ctpark Bucharest North, Unitatea J2, Camera C9.1F.12, Ştefăneştii de Jos, Judet Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/3903/2022, CUI RO44505200. Prelucrăm datele dvs. în scopul înscrierii dvs. la tombola sau concursul organizat de Sezamo, precum și pentru extragerea câștigătorilor și înmânarea/livrarea premiilor.

 • Ce date prelucrăm și care este temeiul de prelucrare?

Pentru îndeplinirea scopurilor, putem prelucra următoarele date: nume, prenume, nr. de telefon, adresa de e-mail sau semnătura dvs. 

Aceste date sunt prelucrate în baza unei relații contractuale dintre Sezamo și dvs. care are la bază regulamentul Tombolei. Pentru a respecta obligațiile noastre din Regulament, trebuie să prelucrăm datele dvs. Numele câștigătorilor și premiile acordate vor fi făcute publice pe pagina de Instagram a Organizatorului, conform obligațiilor legale. 

În unele situații, cu acordul dvs. expres, putem prelucra imaginea dvs., prin publicarea unor fotografii cu dvs. pe rețelele de socializare pentru promovarea concursului/tombolei și a brandului Sezamo.

În funcție de tipul de tombolă/concurs, vă putem solicita și alte date necesare. Dacă nu ne furnizați datele necesare înscrierii la tombolă/concurs, nu veți putea participa la evenimentul respectiv.

 • Cât timp stocăm datele dvs.?

Dacă datele dvs. sunt preluate pe paginile de social media administrate de către Sezamo (ex. distribuire), vom stoca datele dvs. pe perioada în care pagina respectivă este activă.

În cazul acordării unor premii, Sezamo va păstra datele câștigătorilor timp de 5 (cinci) ani de la acordarea premiului sau semnarea procesului-verbal de predare a premiului, conform obligațiilor noastre fiscale.

Vom păstra datele dvs. pentru o perioadă mai lungă de timp în cazul în care avem o obligație legală de stocare a datelor sau dacă avem un interes legitim justificat (de ex. litigiu în instanță).

 • Unde ajung datele dvs.?

Pentru organizarea tombolelor/concursurilor, anumite departamente interne pot accesa datele dvs.: serviciile de la sediul central, marketing.

De asemenea, putem utiliza parteneri care acționează conform instrucțiunilor noastre, de exemplu, în scopul organizării tombolei/concursului, stocării datelor sau mentenanței sistemelor.

 • Care sunt drepturile dvs.?

Puteți solicita să consultați, să rectificati, să ștergeți și să restricționați prelucrarea datele dvs. personale. În anumite condiții, vă puteți opune prelucrării sau puteți solicita transferarea datelor dvs. către o altă entitate decât COVRIG CROCANT S.R.L... Dacă prelucrarea este bazată pe consimțământul dvs., aveți opțiunea să vă retrageți consimțământul în orice moment.

Pentru a vă exercita oricare din aceste drepturi, puteți trimite un e-mail la adresa: dpo@sezamo.ro sau la sediul nostru.

În plus, aveți dreptul să vă adresați cu o sesizare către Autoritatea de supraveghere a datelor (www.dataprotection.ro) în legătură cu prelucrarea datelor dvs. personale.

Art. 6. Taxe și impozite

6.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitele aferente câștigurilor acordate în cadrul Tombolei, urmând a le vira instituțiilor publice competente în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 227/2015, iar orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu acestea cad în sarcina câştigătorilor.

6.2. Participanților la Tombolă nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Tombolei (ex.: contravaloarea accesul la Internet necesar pentru înscrierea în Tombolă etc.)

Art. 7. Dispoziții finale

7.1. În cadrul Tombolei pot fi efectuate fotografii și/sau filme de către reprezentanți ai Organizatorului sau de persoane desemnate de Organizator. Fotografiile și/sau filmele realizate de reprezentanți ai Organizatorului aparțin exclusiv Organizatorului. Proprietatea asupra fotografiilor și/sau filmelor realizate de persoane special desemnate de Organizator se reglementează printr-un act separat încheiat între acestea și Organizator. 

7.2. Tombola nu este în niciun fel sponsorizată, susținută, administrată de sau asociată cu Instagram.

7.3. Prin înscrierea la Tombolă, Participanții sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile acestui Regulament.

7.4. Orice neînțelegeri privind validitatea prezentului Regulament sau rezultate din interpretarea și executarea acestuia sau rezultate în urma desfășurării Tombolei vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care soluționarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești de la sediul Organizatorului.

                                                                                                            ORGANIZATOR  

                                                                                                    COVRIG CROCANT SRL